Οικιακή αποθήκευση & οργάνωση

  • Αποθήκευση και οργάνωση στο σπίτι Δ2

    Αποθήκευση και οργάνωση στο σπίτι Δ2

    Σχάρα μπαχαρικών, προστατευτικός φράκτης, αποτρέπει το μπουκάλι να πέσει και να σπάσει, υψηλός δείκτης ασφάλειας, τα μπαχαρικά δεν γλιστρούν.Σίγαση της βάσης προστασίας εργαλείου, αποτρέψτε τη ζημιά από τριβή, τις παρεμβολές και τον σκληρό θόρυβο, δεν θα βλάψει το μαχαίρι.